Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Er is iets moois gaande in de wereld.
Iedereen is er van doordrongen dat er veranderingen plaats dienen te vinden in de manier waarop we met onze natuurlijke hulpbronnen omspringen. De transportsector heeft door zijn gebruik van motorvoertuigen een grote impact op het milieu. De uitstoot van uitlaatgassen heeft effect zowel op de lokale luchtkwaliteit als op het klimaat. De transportsector kan deze negatieve impact verkleinen door het gebruik van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer het gebruik van alternatieve brandstoffen en/ of aandrijftechnieken.
Naast milieu, zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid thema's die de kern van de transportsector raken.

MVO De Koerier

Wagenpark

Alle voertuigen zijn uitgerust met roetfilters en ECOdrive. ECOdrive is een intelligente rijgedragstimulator die op specifieke omstandigheden kan worden afgestemd. Uniek aan deze techniek is dat de maximumsnelheid, de acceleratie en het toerental per versnelling kunnen worden aangepast.
Dit resulteerd in "Het Nieuwe Rijden". Onze chauffeurs rijden rustiger en dus veiliger. Met ECOdrive wordt er optimaal gebruikgemaakt van het motorvermogen van het voertuig. De ECOdrive geeft sturing aan het vermogen en draagt zorg dat er alleen meer vermogen wordt geleverd op de momenten dat het nodig is.
Hierdoor is onze CO2 uitstoot met 15% verminderd. 

Energie

Het energieverbruik zal daar waar mogelijk teruggedrongen worden. We streven continue naar een optimalisatie van het energieverbruik, dit door bewustmaking van ons personeel. Zuinig met water, gas en elektra.Door diverse toepassingen binnen het bedrijf hebben wij in 2011 een reductie van bijna 30% op ons energieverbruik kunnen realiseren.

Automatisering

In augustus 2011 zijn wij begonnen met automatiseren. Eind maart 2012 zijn wij volledig geatomatiseerd. Denk hierbij aan e-ordering en e-invoicing.

Afval

Om de hoeveelheid afval te minimaliseren zijn onze afvalstromen zo veel mogelijk gescheiden, om een optimale recycling mogelijk te maken.Tevens worden alle verpakkingsmatrialen binnenshuis gerecycled door ze te hergebruiken als verpakkingsmatriaal voor andere zendingen.

Inkoop

De Koerier koopt milieuverantwoord en duurzaam in om onnodige verspilling te voorkomen. Zo wordt er alleen gebruik gemaakt van FSC-papier en drukwerk.